CSALÁDI KRÓNIKÁINK
 

          


ÜDVÖZÖLJÜK A
NEHÉZ CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal  NEHÉZ KATALIN menyünk családja elött tisztelgünk.
 


BIRTOKOSOKFÖLDMŰVELŐKSZATMÁRI NEHEZEKMAI ELTERJEDÉS
 

Majd 30 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a büszkeség indítékát sem.
 

Összeállításunk vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is együtt jár.

Előbb technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek els
ő kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Kés
őbb már WEB lap készítésére is alkalmas rajzoló programot vettünk igénybe.

Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be az alábbi családok ismertetésével, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.
 

Ezek a  saját családjaink:
a
SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey,  Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz),   a ZÁNYI,
anyáink, nagyanyáink, dédanyáink családjai: a KAJÁN , a SKONDA, a SCHREINER, a JANCSÓ, a GLATZ.,
menyeink családjai:  a GEIGER, a NEHÉZ, a CHOVAN..  

                                                  Honlapjaik elérhet
ők erről a lapról is.   
 

 
A családok és krónikáik folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. A Sztrányay család keretében mutatjuk be a régebbi korokban, a feleségek révén rokonná vált családokat is, így a családok érintett ágait.

A program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy:

 •  ki-ki a kapcsolódó neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,
   

 •  a családfán szereplő személyekről összegyűjtött információkat és képeket megismerje,
   

 •  minden esetben megtalálja a forrásainkat is,
   

 •  nemcsak teljes családfákat, hanem esetenként családfa töredékeket is megismerjen  és esetleg kapcsolódjon feldolgozásunkhoz,
   

 •  az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az "ősfa" követelményeinek megfelelően,
   

 •  a személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé.

 

Állapot: 2011 április.


Sztrányai György és neje Zányi Ildikó
                                                          

 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!

Levélcímünk: 
                    
           

Látogatóink száma: